Manifest dels fundadors de C’s - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

Manifest

Manifest dels fundadors de C’s

Aquests últims quatre anys Barcelona ha patit el doble embat de l’inde- pendentisme i d’un activisme polític populista, ineficaç com a acció de govern i contrari a la democràcia representativa. En el govern municipal que ara esgota el seu mandat les dues tendències s’han fos en una de sola. Barcelona no pot continuar tenint una alcaldessa capaç d’anunciar, just abans d’accedir al càrrec, que desobeirà les lleis que li semblin injustes; ni un tinent d’alcalde que, actuant en conseqüència, arrenca banderes espan- yoles del balcó consistorial i treu el retrat del rei del saló de plens. Barcelo- na no es pot permetre un ajuntament que desaira les institucions demo- cràtiques, penja missatges partidistes a la façana, expulsa l’exèrcit del Saló de l’Ensenyament o qualifica de plaga de llagostes el turisme que tant beneficia àmplies capes de ciutadans. Barcelona s’ha de treure de sobre un consistori que es dedica a retirar estàtues, a canviar els noms dels carrers i a aprofitar les festes de Nadal per a la satisfacció de fòbies i la propaganda ideològica, mentre la ciutat veu com augmenta la delinqüència, decauen les iniciatives, es perden les oportunitats, i les condicions de vida dels ciutadans es van fent més difícils sense que res d’això sembli preocupar el govern municipal.

Fa catorze anys vam impulsar un manifest reclamant un partit polític capaç d’enfrontar-se al nacionalisme perquè ja es podia intuir la situació catas- tròfica a què ens encaminava la radicalització de la política catalana. Ara tot ha empitjorat i ens trobem en un moment encara més perillós que aquell. Com a ciutat ens juguem la convivència, el creixement econòmic, el benestar social i el prestigi internacional. Només un govern municipal de centre, amb amplis acords a dreta i esquerra, com el que proposa la candi- datura de Manuel Valls pot redreçar la situació i impedir que Barcelona acabi sent presa del radicalisme antisistema i el fanatisme separatista.

Félix de Azúa
Albert Boadella
Francesc de Carreras
Arcadi Espada

Teresa Giménez Barbat
Ana Nuño

Félix Ovejero
Xavier Pericay
Ponç Puigdevall
José V. Rodríguez Mora
Ferran Toutain

 

DESCARREGAR MANIFEST