Manuel Valls, l’única opció de canvi real a Barcelona - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

Manifest

Manuel Valls, l’única opció de canvi real a Barcelona

Manuel Valls és un demòcrata, convençut que governar Barcelona s’ha de fer sempre des del respecte a la Constitució i la llei perquè és l’única manera de garantir la seguretat ciutadana, les condicions de creixement econòmic i la convivència cohesiva. Valls proposa una nova fase històrica per Barcelona, sense complexos identitaris, amb voluntat de generar iniciatives creatives, i una afirmació europea desinhibida. Un pol d’atracció per intel•lectuals, artistes i escriptors. Una marca coneguda arreu del món.

Valls vol ser l’alcalde de la Barcelona segura, oberta, neta, amb sentit de comunitat. La seva ampla experiència política –des d’alcalde d’Évry a primer ministre de França- avalen la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona, amb un programa de renovació municipal, seguretat, expansió urbana, i lideratge mediterrani. És l’experiència de la gestió quotidiana, del coneixement de la ciutat barri per barri i de la vocació de servei. Valls és un barceloní d’Horta.

Avui Barcelona, perjudicada pel desgovern populista i pel separatisme, perd empenta. L’experiència i les il•lusions que aporta el candidat Manuel Valls van més enllà d’una línia ideològica. Es tracta de sumar les voluntats dels ciutadans que, sigui quina sigui la seva sensibilitat política, donen prioritat a una Barcelona segura, pròspera, capdavantera, confiada, interactiva amb les altres ciutats d’Espanya i de la gran xarxa urbana que és la Unió Europea.

Votar Valls no és votar dreta o esquerra en termes elementals. És votar una Barcelona sense populismes ni enfrontaments amb la resta d’Espanya. Una Barcelona que, en comptes d’acceptar les simplificacions demagògiques, assumeixi les oportunitats que dóna la complexitat del segle XXI.

 

 

Valentí Puig, Jordi de Juan, Manuel Milián Mestre, Ricard Fernández Déu, José María Trénor, Miriam Tey de Salvador, Alfonso Vila Recolons, Fernando Savater, Carmen Posadas, Mercedes Casanovas, Enrique Lynch, Manolo Senillosa Olano, Mercedes Monmany, Andrés Trapiello, Elena Barraquer, Núria Amat.

 

DESCARREGAR MANIFEST