10.- CAPITAL CULTURAL UN ALTRE COP - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

CAPITAL CULTURAL UN ALTRE COP

ELS FETS

* Barcelona ha perdut força com a pol cultural davant d’altres ciutats espanyoles i europees, i no afavoreix el diàleg ni la relació amb altres circuits culturals, tant a Espanya com a la resta del món.

* La ciutat no disposa avui de les infraestructures necessàries per competir com a ciutat referent de la cultura a escala global ni tampoc sap generar oportunitats per avançar posicions. L’èxit internacional de festivals com el Sónar i el Primavera Sound, que simbolitzen el caràcter obert i dinàmic de la ciutat, són un model a seguir.

* El de cultura és un concepte ampli. El govern municipal ha de crear el marc adequat per tal que tant l’experiència cultural com el seu desenvolupament professional puguin desenvolupar-se.

* El nostre patrimoni cultural es troba en una situació d’abandonament, mentre que des de diferents àmbits públics i privats s’afavoreix, amb una enorme irresponsabilitat, la confrontació social en relació a la cultura. Aquest és el cas de l’ampliació aprovada pel Macba i la necessitat d’un espai adequat per l’ampliació i millora del CAP Raval.

* La capitalitat cultural només es donarà si hi ha marge per al dinamisme i la ciutat l’acompanya amb una estratègia de promoció conjunta mitjançant xarxes que es donin suport sense competir i oferint facilitats administratives. Barcelona té una reputació global encara sòlida que s’ha d’aprofitar per a la internacionalització dels seus sectors culturals i creatius.

* Les dades de consum cultural, des del cinema als museus, són alarmantment baixes. L’interès només es podrà incrementar si la cultura forma part del cicle educatiu, i avui n’està absolutament absent.

* Barcelona ha de recuperar i repensar els seus espais i equipaments de ciència i de cultura. La conservació, ampliació i divulgació del seu patrimoni requereixen un pla urgent. L’arquitectura és i ha de ser un dels pilars culturals de la ciutat tant pel seu patrimoni com pels futurs referents arquitectònics que la qualitat dels professionals de Barcelona i les noves centralitats de l’espai urbà puguin generar.

* Volem una ciutat dinàmica i estimulant que ofereixi oportunitats en tots els sectors. El lideratge de Barcelona en el món editorial ha disminuït. El sector s’enfronta a reptes globals molt complexos i se l’ha d’acompanyar per mantenir la capitalitat que ha tingut sempre Barcelona en totes les fases del món editorial. Malgrat que Barcelona sempre ha estat molt orgullosa de les seves llibreries, algunes de les més emblemàtiques han tancat en els últims anys i moltes de les que queden sobreviuen amb dificultats.

* El compromís de la societat en el desenvolupament de la vida col·lectiva ha contribuït de manera significativa a la cultura al llarg de la història. L’administració pública ha d’estimular les propostes que emergeixen de la societat i potenciar la iniciativa privada a fi d’aconseguir una cultura plural. Barcelona ha de ser imant de projectes, tant públics com privats, buscant la complementarietat i l’interès de tots els barcelonins.

* La responsabilitat de l’Administració abasta totes les expressions culturals i no pot respondre a criteris ideològics. Tota la ciutadania ha de poder expressar la seva identitat cultural i, per tant, la ciutat ha de mostrar-se oberta a la diversitat.

* En el conjunt del sector audiovisual destaca que Barcelona sigui la segona ciutat a Europa amb més rodatges. El fet diferencial n’és l’ecosistema de professionals i empreses que hi participen.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. LIDERATGE CULTURAL DE BARCELONA
  Tornarem a afirmar la vocació de lideratge cultural de Barcelona. El caràcter de ciutat oberta afavoreix la capacitat d’atracció de projectes, predisposa a abraçar la diferència i el mestissatge cultural. Potenciarem les condicions que afavoreixen la creativitat espontània que emergeix de la societat.
 2. CENTRALITAT DE L’EDICIÓ DE LLIBRES
  Recuperarem la centralitat en l’edició. La nova biblioteca central ha de jugar un paper dinamitzador de la cultura en castellà i en català. La política municipal pot contribuir a preservar i potenciar les llibreries, fomentar plans de lectura en l’educació i donar suport als esdeveniments literaris i editorials, com Kosmòpolis o el Fòrum Edita, i d’altres oportunitats.
 3. LA RIQUESA DEL BILINGÜISME
  Impulsarem les dues llengües cooficials de la nostra ciutat, perquè aquesta és la seva realitat i el seu patrimoni lingüístic, i garantirem que tots els ciutadans se sentin respectats en la seva llengua materna i que en cap situació no en siguin discriminats per l’ús. Farem una aposta decidida pel bilingüisme institucional. Tot això sense perjudici del suport a la diversitat lingüística de ciutadans nouvinguts d’arreu del món.
 4. CULTURA LLATINOAMERICANA
  Apostarem per la cultura llatinoamericana des del sector editorial i també des de la música. Proposarem que es donin a Barcelona els premis Grammy per  simbolitzar un canvi d’etapa, com va ocórrer amb món de la literatura, quan als anys 60 Barcelona va ser clau per a l’èxit del boomllatinoamericà.
 5. PLA D’EDUCACIÓ I CULTURA
  Coordinarem un pla d’educació i creació cultural que arribi a tots els barris per afavorir la cohesió social. El govern municipal ha d’acompanyar els ciutadans i facilitar-ne l’accés a la cultura. Incentivar el consum cultural ciutadà amb un èmfasi especial en el segment jove de la població que té interès, pocs recursos i cerca una experiència diferent en relació a la cultura. La cultura ha de formar part de tot el cicle formatiu.
 6. MÚSICA PER A TOTHOM
  Proposarem un nou impuls per a la música com a vehicle de trobada entre les diferents cultures, amb una gran capacitat de penetració en les noves generacions. Hi ha poca ajuda a l’educació musical, molt restringida a les persones amb recursos; el govern municipal ha de promoure i facilitar l’accés a l’educació musical per a tota la ciutadania.
 7. MONTJUÏC CULTURA
  Crearem un eix cultural entre Montjuïc i el Paral·lel. Apostarem per l’ampliació del MNAC, destinarem a usos culturals els equipaments pendents de definició i incorporarem al projecte una extensió de les col·leccions del Museu del Prado a Barcelona.
 8. PARC DE LA CIUTADELLA
  Restaurarem i reorganitzarem l’activitat de l’Umbracle, l’Hivernacle, el Museu Martorell i el Castell dels Tres Dragons, donant prioritat a projectes de recerca científica lligats a l’àmbit educatiu.

  Conservarem i renovarem el Zoo de Barcelona amb la prioritat del benestar animal, la protecció de les espècies en perill d’extinció i la recerca i divulgació científica.

 9. NOUS PROJECTES CULTURALS
  L’Ajuntament estarà obert a nous projectes culturals, com la possible seu de l’Ermitage, perquè poden tenir una influència positiva en l’entorn, però vetllarà per la seva qualitat i viabilitat.
 10. IMPULS A LES EMPRESES CULTURALS
  Donarem suport a les empreses culturals, les start-ups, els projectes associatius, i la connexió entre els barris, amb l’objectiu de donar valor al patrimoni material i immaterial de la ciutat i la seva transmissió.
 11. IMPULS A L’ECOSISTEMA ICC
  Enfortirem l’ecosistema que dóna suport als creadors i professionals de la cultura amb un pla estratègic per a les industries culturals a Barcelona.
 12. MEMÒRIA HISTÒRICA
  Recuperarem la memòria històrica i la conservació del patrimoni de tots els barris i dissenyarem itineraris culturals per a cada barri amb èmfasi en la historia i la connexió d’altres vessants culturals.
 13. LA CULTURA DE LA DIVERSITAT
  Les identitats culturals pròpies de la ciutadania han de tenir el seu espai i el seu reconeixement. Totes les entitats organitzades sota l’àmbit cultural, des de les cases regionals espanyoles, altres entitats i institucions europees així com expressions d’arreu s’han de desenvolupar en una ciutat oberta que fomenti el diàleg amb les nostres arrels. La Fira d’Abril es consolida com una cita molt esperada per l’àmplia comunitat andalusa de Barcelona i l’Ajuntament n’ha d’afavorir l’obertura a tota la ciutadania.