12.- ESPORT PER A TOTHOM I VALORS OLÍMPICS - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

ESPORT PER A TOTHOM I VALORS OLÍMPICS

ELS FETS

* L’esport és una eina fonamental per a millorar l’autoestima i la salut dels ciutadans, i els permet una vida més saludable i equilibrada.

* Es pot aconseguir una millora notable de la salut dels ciutadans fent avançar els nivells de la seva pràctica esportiva des de la infància.

* La ciutat ha de posar els seus valors naturals com a actius per a la pràctica esportiva a la ciutat: el mar i la línia costanera, Montjuïc o Collserola, són elements fonamentals per a la practica esportiva del conjunt de ciutadans, a més de la resta de parcs de la ciutat i les importants instal·lacions esportives que conté.

* Barcelona ha tingut gran rellevància en el món de l’esport de competició amb referències indiscutibles en moltes disciplines, de les quals destaquem per la seva importància i impacte social el futbol amb clubs com el FC Barcelona, el RCD Espanyol i altres clubs històrics de la ciutat (Sant Andreu, Europa, Júpiter, Unió Esportiva de Sants, Unió Esportiva d’Horta…).

* Després d’un llarg cicle de progressió, en els darrers anys la ciutat ha registrat un retrocés com a motor de grans esdeveniments esportius internacionals.

* Barcelona necessita recuperar l’esperit del 92, i les noves generacions de joves que no varen viure aquella etapa han de retrobar els valors olímpics i la passió de l’esport a la ciutat de Barcelona, i trobar les instal·lacions adequades per a la pràctica de l’esport a tots els nivells, que requereixen un esforç de manteniment i renovació.

* L’any 2032 farà quaranta anys del somni fet realitat dels Jocs Olímpics de 1992, considerats els millors Jocs de la història.

* Barcelona té el dret de tornar a somniar en organitzar uns JJOO a la seva ciutat i s’han de generar les condicions per a que això sigui possible.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. ESPORT PER A TOTHOM
  Considerem l’esport com una eina fonamental per millorar la salut de les persones i impulsarem l’esport per a tothom, acompanyant i donant suport a les entitats del sector i millorant les infraestructures municipals per a la pràctica de l’esport.
 2. ESPORT FEDERAT I CLUBS ESPORTIUS
  Reconeixem la pràctica esportiva organitzada i els valors positius que representen els clubs i les federacions esportives amb la seva tasca. Donarem suport a l’esport federat i als clubs amb la ferma voluntat de millorar la pràctica esportiva a la ciutat i preparar millor els ciutadans en el desenvolupament de les diferents disciplines esportives.
 3. MONTJUÏC, NATURA I ESPORT
  Farem de Montjuïc un espai de referència de l’activitat vinculada a la salut i la naturalesa fora dels equipaments. Recuperarem 15 km (9 km nous) de vies per a vianants i ciclistes. Transformarem les vies rodades en vies mixtes, amb un nou espai central (format per mitgeres enjardinades amb arbustos i arbres per donar ombra) per segregar els cotxes.
 4. VELA I ESPORTS NÀUTICS
  Impulsarem el projecte d’escola municipal de referència en vela, natació i esports nàutics per ampliar la base d’esportistes d’una ciutat que mira la Mediterrània. La seva seu serà al Port Olímpic, on també farem un centre de divulgació i pràctica popular dels esports nàutics.
 5. VALORS
  Promourem els valors de l’esport: la vida saludable, l’exercici com a hàbit, l’esforç, el sacrifici, la responsabilitat, el treball en equip, l’afany de superació, la interculturalitat i la diversitat, l’intercanvi amb altres entorns geogràfics i el pacifisme.
 6. RECONEIXEMENT OLÍMPIC
  Som molt conscients de la importància dels JJOO de Barcelona 92. Considerem que la ciutat va deixar de reconèixer de forma permanent, les persones que van fer possible que Barcelona pogués organitzar uns Jocs Olímpics. És voluntat d’aquesta candidatura fer un homenatge a qui fou president del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, i reconèixer la seva tasca amb un conjunt d’actes a la seva memòria i la proposta de donar-li el nom d’un carrer a la ciutat.
 7. ELS SEGONS JOCS OLIMPICS
  Crearem el programa «Barcelona cap als Jocs Olímpics», per a la preparació de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern de 2030 o dels Jocs Olímpics d’estiu del 2032, que tindran com a marc la regió metropolitana. La decisió final haurà de comptar amb el consens de l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern d’Espanya així com del Comitè Olímpic Espanyol. El precedent de la repetició l’hem vist en altres ciutats olímpiques com París, Londres, Atenes, Atlanta i Los Angeles.