4.- BARCELONA CIUTAT OBERTA I CAPITAL EUROPEA - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

BARCELONA CIUTAT OBERTA I CAPITAL EUROPEA

ELS FETS

* Víctima de la introspecció en una Catalunya que mira enrere, la Barcelona oberta es troba avui desorientada i procliu al pessimisme i l’aïllament, necessitada de nous horitzons.

* Molts dels reptes i problemes de Barcelona tenen una dimensió i una solució metropolitana. Els problemes d’habitatge, de seguretat o de mobilitat només tindran una solució de llarg termini si s’aborden de manera conjunta pels ajuntaments metropolitans

* El tradicional europeisme dels barcelonins s’està refredant davant la indiferència, quan no la crítica oberta, de les autoritats municipals cap a la Unió Europea.

* Barcelona posseeix una barreja única d’atractius mediterranis (humans, històrics, culturals i geogràfics) i actius europeus (civisme, eficàcia, seguretat, qualitat urbana, neteja), alguns avui en perill, que constitueixen una base sòlida per corregir aquesta deriva i consolidar i millorar la projecció exterior.

* La projecció europea i exterior de Barcelona requereixen un nivell de compromís polític superior al que rep per part de l’actual govern municipal.

* Degut al procés separatista i a la falta d’empatia amb Europa i les seves institucions, la ciutat ha perdut oportunitats molt importants, com la d’acollir la seu de l’Agència Europea de Medicaments.

* Hi ha una manca de connexió dels actius internacionals que té la ciutat amb els ciutadans. No es col·labora amb el sector privat; les relacions amb organitzacions com la Unió per la Mediterrània (UfM) o el Secretariat de l‘ITER, el projecte de recerca civil més important al món (energia nuclear neta per fusió, no generadora de residus) són inexistents.

* El cos consular rep molt poca atenció, tot i ser un dels més nombrosos al món; l’Ajuntament s’ha oblidat de consorcis com la Casa Àsia o l’Institut de la Mediterrània, i entitats com la Universitat de Nacions Unides han marxat de la ciutat per manca de compromís institucional.

* En moltes ocasions, s’ha confós acció exterior de la ciutat amb activisme reivindicatiu.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. CAPITAL METROPOLITANA
  Impulsarem el caràcter metropolità de Barcelona i, juntament amb els ajuntaments metropolitans, treballarem per enfortir les eines que ens permetin millorar la planificació estratègica i abordar grans reptes com l’habitatge, la mobilitat, el mercat de treball o el canvi climàtic.

  Però per a la governança metropolitana cal decidir si volem un dia que l’AMB continuï sent un ens gestor de polítiques amb representació de segon nivell, o si volem apostar per una institució que pugui realment dissenyar i implementar polítiques pròpies. Cal decidir si es vol que el govern metropolità sigui un govern elegit de manera directa, amb un pressupost a l’alçada de les seves competències. I cal decidir també sobre la dimensió real d’aquest àmbit de govern, l’actual és de 36 municipis, i sobre com interactuar amb la resta del territori de la Regió Metropolitana. Proposarem obrir un debat entre els alcaldes metropolitans en aquest mandat, atenent als reptes enormes que tenim al davant.

 2. CAPITAL DE CATALUNYA
  Redefinirem el rol de Barcelona com a capital de Catalunya amb un projecte obert i divers que permeti dinamitzar la projecció d’altres territoris i teixir complicitats amb altres territoris d’Espanya i d’Europa.
 3. COCAPITAL D’ESPANYA
  Recuperarem l’objectiu de fer de Barcelona la cocapital d’Espanya, construint un projecte de colideratge de la ciutat a l’Estat, i reconeixent a Barcelona un rol internacional per a aquest model, amb els recursos i projectes necessaris per a assolir aquesta condició.
 4. CAPITAL MEDITERRÀNIA I EUROPEA
  Recuperarem l’esperit original de Barcelona capital de la Mediterrània incorporant nous projectes de diàleg i impulsant, des de les instàncies de la Unió Europea, un nou «pla Marshall» per a Àfrica. Europa ha de fer un pas endavant per resoldre el repte de la Mediterrània i Barcelona vol ser decisiva en aquest projecte.
 5. BARCELONA AL MÓN
  Projectarem els ciutadans i la ciutat de Barcelona al món. És important defensar la imatge de Barcelona, i igualment important és també facilitar un diàleg fluid entre els barcelonins i la resta del món.
 6. CORREDOR MEDITERRANI
  Volem accelerar el desenvolupament del corredor mediterrani com una eina fonamental per a les nostres empreses, facilitant les seves exportacions i, per reforçar el nostre compromís de lluita contra el canvi climàtic, treurem de les carreteres europees i mediterrànies milers de vehicles pesants.
 7. LIDERATGE GLOBAL
  Definirem una nova estratègia internacional davant la globalització i el canvi climàtic, al costat d’altres ciutats europees i de la Mediterrània. Reforçarem el lideratge internacional de Barcelona en aquest àmbit.
 8. CAPITAL ENERGIES NETES
  Proposarem Barcelona com a capital europea de les energies netes i renovables. Aprofitarem per a assolir aquest objectiu la presència a la ciutat de Fusion For Energy, l’única agència europea en el sector amb seu a Barcelona.

  Activarem una acció europea i internacional en benefici dels ciutadans de Barcelona. La nostra ciutat ha d’aprofitar els seus atractius internacionals per atraure i retenir talent, inversions, esdeveniments i turisme.

 9. JOVES EUROPEUS
  Fomentarem la participació dels joves en programes d’intercanvi internacional, com el programa Erasmus, o promovent acords amb ciutats destí i origen, per facilitar-ne l’allotjament; i atorgarem ajuts a aquelles persones amb menor renda familiar. Europa i la resta del món són oportunitats de creixement personal i professional, i volem que aquests intercanvis actuïn com a veritables ascensors socials per als nostres joves. Aspirem a fer que cap barceloní es quedi sense aquesta oportunitat per falta de recursos.
 10. OFICINA BREXIT
  Obrirem una «Oficina Brexit» per atendre el col·lectiu britànic resident a la ciutat davant l’actual conjuntura de la UE. Aquesta oficina també ha de servir per atreure empreses, inversions o activitats, amb els seus llocs de treball, que la retirada del Regne Unit desplaçarà cap a altres països europeus.
 11. BARCELONA PRO EUROPA
  Difondrem el patrimoni cultural europeu promovent activitats culturals enfocades a cada districte que incrementin els intercanvis i el coneixement d’Europa.
 12. ALCALDE AMBAIXADOR
  L’alcalde serà el primer ambaixador de la ciutat per reforçar el posicionament internacional i d’aliances de Barcelona. És a les ciutat globals, com ha de ser Barcelona, on avui es plantegen els problemes del món, però també on s’articulen les noves solucions.