7.- UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I METROPOLITANA - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I METROPOLITANA

ELS FETS

* El Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 ha fracassat. No s’ha aconseguit una ciutat més saludable, ni més habitable, ni més eficaç ni millor preparada per al seu desenvolupament social i econòmic.

* La línia 9 del metro, l’estació de la Sagrera, el pla d’inversió de rodalies o els accessos al Port i a l’Aeroport no s’han desenvolupat quan tocava.

* Tot i la implementació de la nova xarxa de bus, no ha millorat el temps de recorregut, es mantenen els 12 km/h de velocitat comercial, s’ha deixat envellir la flota de 8 a 9,9 anys de mitjana. Tampoc no s’ha millorat la connectivitat ni la visió de xarxa integrada en el sistema de metro i ferrocarrils.

* La implementació massiva de carrils bici, sense planificació en molts casos, suposa una pèrdua d’oportunitats d’integrar la bicicleta i altres vehicles alternatius en el trànsit general a les vies pacificades.

* S’ha caigut en la temptació de resoldre els problemes de mobilitat en la distància curta d’un carrer i el seu entorn, sense pensar en les directrius estratègiques de ciutat que cal tenir en compte per construir un ecosistema urbà de mobilitat on tots els carrers s’interconnecten.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. PLANIFICACIÓ INTEGRAL
  Farem una política de planificació conjunta que tingui en compte l’urbanisme, la mobilitat i la sostenibilitat, per a desenvolupar una ciutat equilibrada.
 2. PLA DIRECTOR 2021-2030
  Proposarem un nou Pla Director d’Infraestructures 2021-2030 de l’ATM que recuperi la cooperació institucional i estableixi un marc econòmic que faci viables les actuacions.
 3. PACTE D’INFRAESTRUCTURES
  Impulsarem  un pacte entre el Govern d’Espanya, la Generalitat i l’Ajuntament que estableixi la prioritat i fixi el finançament per executar amb caràcter d’urgència, les infraestructures de mobilitat que han quedat pendents els darrers anys:

  – L’estació de la Sagrera, bàsica pel seu caràcter intermodal.

  – Completar les línies L9 i L10 del metro on només queda pendent un tram de 4 km de túnel, del total de 48 km, i algunes estacions.

  – Desenvolupar els accessos viaris i ferroviaris al Port que son fonamentals per al Corredor Mediterrani.

  – Executar el pla de millora de rodalies que és un element crític per a la regió metropolitana i la seva connectivitat (freqüència, velocitat i aparcaments).

  – Completar les inversions pendents de FFCC de la Generalitat.

  – Promourem  el transport públic metropolità, afavorint la connexió entre els municipis de l’àrea metropolitana.

 4. T-MOBILITAT PERSONALITZADA
  Impulsarem la implementació urgent de la T-Mobilitat com a eina fonamental per aplicar un pla més personalitzat del transport públic i uns preus més adequats a l’ús real que se’n fa i a les diferents tipologies d’usuaris. Una ciutat que vol ser capdavantera en innovació ha d’oferirde manera immediata una eina que ja tenen altres ciutats.
 5. INCENTIUS PER A JOVES
  Estudiarem un pla d’incentius perquè els joves, entre els 16 i els 25 anys,  puguin treballar i estudiar a la ciutat sense barreres econòmiques, amb la possibilitat d’incorporar polítiques de gratuïtat lligades a la implementació de la T-Mobilitat.
 6. VIES PACIFICADES
  Volem revisar el model de les vies pacificades i bàsiques, com a mesura per regenerar l’espai públic i recuperar per a la ciutadania un model més humanitzat dels carrers no bàsics per a la mobilitat. Periòdicament, en dies festius, certes vies de la ciutat de gran circulació seran d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes.
 7. OPTIMITZAR EL METRO I EL BUS
  Volem aprofitar la capacitat de les infraestructures de la xarxa de metro existent per incrementar la freqüència de pas de trens, en les línies més saturades, amb nou material mòbil.

  Prioritzarem la xarxa de bus urbà i metropolità, que és on es poden aconseguir millores i increments del servei més ràpidament, amb inversions menors i despeses d’explotació contingudes.

 8. VELOCITAT COMERCIAL DEL BUS
  Treballarem per millorar la velocitat comercial dels autobusos urbans per la via de la priorització semafòrica, entre d’altres mesures. Incrementar la velocitat 1km/h equival a incrementar l’oferta un 8 %.
 9. PLA D’APARCAMENTS
  Estudiarem  un pla d’aparcaments dissuasoris i residencials en els barris de la ciutat per a fomentar l’ús del transport públic i disminuir la contaminació.
 10. PRIORITAT DE PUNTS CRÍTICS
  A l’inici del mandat, farem un pla de mesures per tal de respondre amb celeritat a l’inventari de punts crítics on es detecten situacions de congestió recurrent o accidentalitat o pèrdua de temps de bus o incomoditat de vianants o bicicletes, fent una acció de resposta puntual que permetrà millorar ràpidament el problema i donar una resposta àgil.
 11. MOBILITAT ACTIVA
  Impulsarem la mobilitat activa (a peu i en bicicleta) com a formes de transport individual prioritari amb un pla de mesures que l’incentivin i la protegeixin.
 12. REGULACIÓ DE NOUS VEHICLES
  Regularem els nous sistemes de transport individual elèctrics per facilitar els desplaçaments dins de la ciutat, protegint la seguretat dels vianants i tenint en compte la seva prioritat per sobre de tot.
 13. BARCELONA CAPITAL EUROPEA DE LA MOBILITAT
  Impulsarem la transició cap als vehicles elèctrics a la ciutat en col·laboració amb el consorci format per Barcelona i 12 ciutats més, 17 empreses, 18 universitats, entre les quals la UPC i SEAT, per instal·lar a la ciutat la Knowledge and Innovation Community (KIC) on Urban Mobility.
 14. MODERNITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE LA MOBILITAT
  Continuarem la modernització dels sistemes d’informació i control de la mobilitat amb l’objectiu de millorar les prestacions del centre de Gestió de la Mobilitat, i perfeccionarem els sistemes d’informació a l’usuari. Serem receptius a fórmules de col·laboració amb el sector privat per aprofitar les sinergies del big datai l’estalvi per part de l’administració.