8.- RECUPERACIÓ DEL LIDERATGE ECONÒMIC - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

RECUPERACIÓ DEL LIDERATGE ECONÒMIC

ELS FETS

* Barcelona ha perdut la seu de més de quatre mil empreses mitjanes i grans com a conseqüència del procés independentista i la incertesa econòmica i social que ha generat, davant la inacció del govern municipal.

* Barcelona ha perdut posicions en diferents rànquings internacionals, com a conseqüència dels prejudicis del govern municipal davant del món empresarial i les incerteses del procés independentista.

* El govern municipal dels darrers anys ha actuat contra el sector turístic i a favor del seu decreixement. Els seus responsables han manifestat, reiteradament, el rebuig al turisme, que aporta un 15 % de la riquesa de la ciutat i 140.000 llocs de treball.

* La prohibició de noves inversions hoteleres a la major part de la ciutat i els obstacles a la renovació del parc existent han provocat la pèrdua de milers de llocs de treball i d’oportunitats per als barris on s’havien d’ubicar.

* El teixit comercial ha perdut la interlocució municipal i ha deixat de ser una prioritat en la política econòmica de Barcelona. No hi ha hagut capacitat d’aturar el degoteig de tancaments d’importants icones del parc comercial dels nostres barris.

* Fins a pràcticament el final del seu mandat, el govern municipal ha renunciat a l’impuls de noves polítiques de promoció econòmica i de protecció de la marca Barcelona, dificultant la projecció internacional de les nostres empreses i les seves exportacions.

* Barcelona ha deixat de prioritzar el teixit productiu com havia fet abans d’aquest mandat. A més de posar en qüestió projectes d’èxit contrastat, com el 22@, no s’ha gestionat la recuperació de velles estructures productives en els diferents territoris de la ciutat amb el corresponent cost d’oportunitat per a la creació de nova producció i de noves centralitats que tenen un gran impacte social als barris on es troben.

* Barcelona ha estat incapaç de fer avançar les grans infraestructures estratègiques pendents, com la inversió en millores de la xarxa de rodalies o la línia 9 del metro, amb perjudici de la capacitat competitiva de la ciutat i els seus serveis públics.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. RECUPERAREM EL TEIXIT EMPRESARIAL
  L’Ajuntament prendrà la iniciativa per a recuperar les seus de les més de quatre mil companyies que han marxat els darrers anys, imprescindibles per al futur de l’activitat productiva de la ciutat, amb una estratègia que afavoreixi el seu retorn i la recuperació de la confiança en Barcelona.
 2. ENTORN FACILITADOR PER A LES EMPRESES
  Facilitarem l’activitat productiva a Barcelona creant un nou programa d’impuls i d’acollida del teixit local i internacional que faci propostes per a la ciutat i la regió metropolitana de Barcelona, cercant el suport dels Governs de l’Estat i de la Generalitat. Proposarem l’eliminació de la taxa d’inici d’activitat econòmica, i demanarem coresponsabilitat a la Generalitat per reduir alguns impostos que empitjoren la nostra posició relativa a Espanya, tal i com ho confirma l’Índex Autonòmic de Competitivitat Fiscal.
 3. PROMOCIO ECONÒMICA
  La situació generada pel procés independentista i les incerteses econòmiques de l’economia europea i internacional, exigiran redissenyar l’estratègia de promoció econòmica internacional de Barcelona basada en un model de ciutat sostenible que permeti atreure inversions de valor afegit per a Barcelona i que generin ocupació amb la creació de l’entorn adequat (fiscal, educatiu, econòmic, d’infraestructures físiques i virtuals…).
 4. RECUPERAR LA CONFIANÇA EMPRESARIAL I SINDICAL
  Retornarem la confiança i la complicitat del govern municipal amb el sector empresarial (Cambra Oficial de Comerç d’Indústria i Navegació de Barcelona, Foment, PIMEC, Gremis…), i també amb les entitats sindicals (UGT, CCOO…). Donarem suport al Consell Econòmic i Social de Barcelona.
 5. INNOVACIÓ I TALENT
  Farem de Barcelona una capital d’innovació econòmica i social europea. Dissenyarem una estratègia pública-privada de foment de la innovació a Barcelona que permeti millorar el posicionament de Barcelona entre les ciutats innovadores d’Europa.

  Treballarem per  l’impuls del talent a la nostra ciutat promovent les vocacions tècniques  des de l’Ajuntament,  les seves empreses i consorcis, i també  per l’atracció del talent internacional a les nostres universitats i empreses. Impulsarem una xarxa europea de ciutats per a la innovació.

 6. BARCELONA 5G I WIFI
  Seguirem impulsant la ciutat 5G i totes les iniciatives a l’entorn del Mobile, perquè Barcelona lideri a nivell europeu la innovació en aquest àmbit clau del progrés tecnològic. Donarem suport al desenvolupament del sector IOT (internet de les coses) a Barcelona, com a multiplicador de les smarts citiesi les seves potencialitats. Tindrem especial cura a estendre el senyal wifial conjunt de la ciutat.
 7. BARCELONA ACTIVA +
  Renovarem la proposta de Barcelona Activa com a Barcelona Activa +, en els àmbits del coneixement i la tecnologia, l’economia digital, el canvi climàtic i el sector energètic, les indústries culturals i creatives, el turisme sostenible, la salut i l’esport o la innovació social. Es tracta de redefinir el seu rol després de més de 30 anys i adaptar-lo a les necessitats de la ciutat davant dels nous reptes com la quarta revolució industrial o el canvi climàtic.
 8. MÉS EMPRENEDORS I ‘START-UPS’ A BARCELONA
  Prioritzarem el suport a l’emprenedoria en els sectors de futur on Barcelona pot ser referent internacional. Apostarem per models de plataformes d’innovació oberta en col·laboració amb moltes entitats sectorials i empreses de la ciutat.
 9. OCUPACIÓ DE QUALITAT
  Al costat del sector privat i la Universitat, impulsarem la transferència tecnològica de les universitats i les activitats del coneixement com un dels pilars productius de la ciutat que ajudi a generar ocupació de qualitat.
 10. SECTORS ECONÒMICS PRODUCTIUS
  Reforçarem l’impuls dels sectors que ja són motors productius de la regió metropolitana, com el sector agroalimentari liderat per Mercabarna, l’automòbil, el turisme, el comerç, les indústries culturals i creatives o la salut.
 11. INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIQUES
  Contribuirem a la consolidació del creixement de Fira Barcelona, el Port, l’Aeroport, la Zona Franca i l’àrea logística, amb la coordinació dels sectors de la ciutat implicats en l’acollida de la seva activitat, potenciant les fires i congressos internacionals a la ciutat i la recerca associada a les universitats i els centres d’investigació i recerca.
 12. AEROPORT: UN HUB INTERCONTINENTAL
  Estudiarem  l’impuls de l’aeroport 24 hores com a motor econòmic de la ciutat per a convertir-se en un hubeuropeu de les interconnexions entre Àsia i Amèrica dels vols intercontinentals de llarg abast.
 13. MÉS 22@
  Potenciarem els sectors productius vinculats al 22@ en el marc de l’estratègia econòmica de Barcelona, especialment pel que fa al sector de les noves tecnologies (ICT), el sector de les industries culturals i creatives, el de les noves energies i el canvi climàtic, així com també el de les indústries vinculades a la salut i a la biotecnologia.
 14. IMPULS DE LA MODA
  Contribuirem al suport de la moda de Barcelona amb l’objectiu de crear un ecosistema estable d’impuls i promoció del sector, conjuntament amb totes les institucions i el suport de Fira de Barcelona, per tal de posicionar la ciutat en els llocs clau del teixit i el disseny. Valorarem amb els seus principals agents la necessitat d’un pla estratègic on caldrà posar en valor el DHUB i les institucions del món de la moda així com el Barcelona Plató amb un projecte específic per al sector.
 15. GESTIÓ DEL TURISME
  Resituarem els aspectes positius del turisme i la seva imatge en relació amb el comerç, l’ocupació, la cultura, les infraestructures i el seu potencial econòmic. Revisarem el PEUAT (Pla especial d’usos d’allotjaments turístics) per tal de crear un marc més equilibrat amb l’objectiu d’incrementar l’habitatge habitual que hauria d’anar lligat al manteniment del comerç. Proposarem la introducció d’obligacions urbanístiques als nous titulars d’activitats d’allotjament turístic.

  Eliminarem la prohibició generalitzada d’establiments d’allotjament turístic i implementarem mesures que permetin retornar a la societat una part de les internalitats positives de l’activitat.

  Preveurem una dotació d’espais per a la generació de comerç de proximitat destinat a l’habitatge habitual. Regularem també l’intercanvi de pisos amb motius turístics. Proposarem un model per a regular els intercanvis entre particulars.

 16. LEGALITAT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC
  Mantindrem el pla de tolerància zero contra l’ús il·legal dels habitatges d’ús turístic (HUTS) que no tinguin la llicència pertinent, no paguin els seus impostos o no compleixin l’ordenament vigent del sector.
 17. MÉS QUALITAT DEL SECTOR TURÍSTIC
  Promourem la professionalització del sector i el seu paper proactiu d’integració social. La rendibilitat econòmica ha de revertir en els treballadors per a l’increment de salaris i de la formació.
 18. TERRASSES D’HOSTALERIA
  Assegurarem  la correcta aplicació de l’ordenança de terrasses, vetllant perquè l’estètica del mobiliari harmonitzi amb l’entorn, mentre valoritzem el sector de la gastronomia com una referència fonamental de la ciutat.
 19. CONSORCI DEL COMERÇ
  Impulsarem un Consorci públic-privat per dinamitzar i potenciar tot el teixit de botigues i comerços de la ciutat.
 20. IMPULS DELS APEUS (BIDS)
  Acompanyarem els projectes de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (Business Innovations Districts, BIDS) que es volen crear a Barcelona per  revitalitzar el sector comercial als barris de la ciutat.
 21. MERCATS MUNICIPALS
  Donarem suport als mercats municipals perquè la seva activitat és fonamental per a la qualitat de vida dels barris.
 22. COMERÇ DIGITAL
  Proposarem, conjuntament amb el sector comercial, un pla de mesures que afronti la nova etapa del comerç digital on-linei els nous models de distribució comercial, per millorar les condicions competitives dels establiments de la ciutat i garantir-ne la viabilitat i el futur.
 23. MODERNITZAR EL SECTOR DEL TAXI
  Estudiarem, conjuntament amb el sector del taxi, un pla de millora de la seva capacitat competitiva i de prestació del servei als ciutadans, utilitzant les noves tecnologies i els sistemes virtuals (appstransport), per adaptar el sector als reptes actuals i la competència VTC.