9.- MILLOR GESTIÓ I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

MILLOR GESTIÓ I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

ELS FETS

* Els serveis públics de Barcelona han perdut qualitat. La neteja dels carrers, l’enllumenat públic, la coordinació de les obres públiques, la manca de seguretat i la indisciplina del trànsit han empitjorat en aquest mandat de manera evident.

* L’equip de govern ha retirat la confiança a bona part dels seus 12.000 treballadors que, amb la seva experiència i capacitat, han conformat una administració exemplar durant molts anys.

* S’han incrementat, sense control ni planificació, els diferents organismes i empreses de gestió descentralitzada, afegint burocràcia i restant eficiència a la resposta municipal, tot encarint els serveis que paguen els ciutadans.

* La participació no pot ser una coartada per delegar responsabilitats sobre la ciutadania per part dels qui han estat triats per governar, ni tampoc pot ser un capítol burocràtic més afegit a cada projecte que acabi per endarrerir-los.

* La col·laboració pública-privada ha estat rebutjada, perdent oportunitats i bones propostes de millora dels serveis públics i possibilitats d’afrontar projectes ambiciosos per a la ciutat.

* La desconfiança sistemàtica envers el sector financer ha fet perdre capacitat per afrontar els grans problemes de Barcelona en un moment molt delicat per a la ciutat.

* L’absència de la col·laboració de la Generalitat per afrontar els problemes reals de Barcelona i el retard de múltiples inversions en infraestructures han perjudicat les oportunitats i la prestació de serveis als ciutadans.

* Es necessita capacitat de gestió i bona administració dels recursos per a aconseguir els objectius d’una gran ciutat com Barcelona.

* La ciutat ha de poder escoltar les demandes dels ciutadans i ha de saber incorporar les seves propostes en els diferents àmbits dels programes municipals i en els seus models de gestió per a garantir la transparència i l’objectivitat en la presa de decisions.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. AUDITORIA INTEGRAL INDEPENDENT
  Encarregarem una auditoria integral independent de la gestió econòmica, financera i organitzativa de l’Ajuntament i del seu grup d’empreses i institucions municipals.
 2. SERVEIS PÚBLICS PROPERS I DE QUALITAT
  Incrementarem la qualitat dels serveis públics, amb la neteja, el bon enllumenat, el manteniment dels espais públics o els serveis d’informació (010).

  Assegurarem un servei públic proper als barris, amb menys burocràcia i més participació.

  Estendrem el concepte de finestreta única a diferents àmbits municipals per facilitar i simplificar les gestions de la ciutadania amb l’Ajuntament.

 3. TREBALLADORS MUNICIPALS
  Donarem suport als 12.000 treballadors municipals al servei de la ciutat de Barcelona i recuperar així la seva il·lusió amb un lideratge municipal propi d’un nou govern.
 4. COL·LABORACIÓ PÚBLICA-PRIVADA
  Recuperarem i millorarem totes les eines que facilitin la col·laboració pública‑privada amb lideratge públic per millorar la gestió municipal i la capacitat de captar i gestionar el talent.
 5. DEMOCRÀCIA LOCAL I PARTICIPACIÓ
  Treballarem per garantir la participació dels ciutadans a través dels Consells de districtes i de barris en les decisions municipals i garantirem la transparència de la gestió municipal i la professionalitat en la presa de decisions dels temes de ciutat.

  Afavorirem la incorporació de la ciutadania, les seves entitats representatives, els gremis i altres entitats de representació per tal que puguin participar activament en els diferents sectors de les polítiques municipals amb la informació necessària. Ens comprometem a tenir un diàleg continuat.

 6. CONSELL DE CENT DE LA CIUTAT
  Instaurarem un Consell de Cent. Cada mes de gener seran escollits per sorteig de la llista del padró municipal, 100 persones majors de 16 anys que seran consultades sobre les polítiques públiques de l’Ajuntament. Per desenvolupar aquest projecte demanarem el suport del Consell Econòmic i Social.
 7. TRANSPARÈNCIA
  Vetllarem per la transparència en la gestió municipal i aprovarem polítiques contra la corrupció en les seves diferents manifestacions tot establint un model transparent per a la col·laboració pública‑privada i per a la política de subvencions municipals.