1.- UNA CIUTAT SEGURA. TOLERÀNCIA ZERO - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

UNA CIUTAT SEGURA. TOLERÀNCIA ZERO

ELS FETS

* La seguretat ha sofert un deteriorament considerable els darrers quatre anys. Tant la criminalitat com la percepció d’inseguretat han augmentat. L’any 2015, l’índex de criminalitat a Barcelona es trobava en la mitjana d’Espanya, mentre que ara se situa un 21 % per sobre.

* L’Enquesta de Victimització de Barcelona de 2018, que recull el nombre de persones que asseguren haver estat víctimes de com a mínim un delicte, acredita un augment sostingut des de l’any 2015 fins ara. S’ha situat en el 25,6 %, és a dir, una de cada quatre persones a Barcelona ha sofert un delicte en el termini d’un any. Aquestes dades només són comparables a les dels anys de la crisi de les drogues de la Barcelona dels 80.

* La inseguretat s’ha convertit en el tema que més preocupa els barcelonins, que reclamen un canvi de les polítiques de seguretat actuals.

* La permissivitat practicada per les autoritats municipals ha provocat un efecte crida d’activitats il·legals al qual cal posar fre.

* La inversió en recursos humans i tècnics ha estat insuficient, però el pitjor del mandat ha estat la manca de confiança i de suport de l’alcaldessa a la Guàrdia Urbana.

* El problema de la seguretat ciutadana a Barcelona no es pot resoldre en clau estrictament municipal, sinó que necessita una col·laboració més àmplia, com a mínim a escala metropolitana, és a dir, en l’àmbit territorial dels municipis que actualment integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, també, la coordinació amb la Generalitat.

* La ciutat ha de ser, per sobre de tot, de les persones. Ha de ser segura per conviure‑hi, un espai de valors cívics i de compromís amb els més febles.

* L’administració municipal ha de donar una solució integral als veïns de Barcelona i als ciutadans en trànsit per afrontar el problema amb èxit i recuperar el prestigi de ciutat segura i acollidora.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. PRIMERA PRIORITAT
  L’alcalde liderarà personalment la nova estratègia de seguretat de Barcelona i donarà a la Guàrdia Urbana la confiança que mereix des del primer moment.
 2. 500 NOUS EFECTIUS
  Farem un pla de xoc amb 1.500 nous efectius incorporats al servei de la ciutat per garantir un alt nivell de seguretat en el mandat. Es farà una promoció d’urgència de 600 agents els primers 12 mesos i de 300 els tres anys posteriors amb l’objectiu de tenir un cos de 4.500 agents al final dels quatre anys. Actualment. el Cos de la Guardia Urbana de Barcelona té prop de 3.000 membres i el Cos de Mossos d’Esquadra, 2.800. El total de 5.800 ha d’atendre una realitat social de 57 milions de persones en termes de gestió i de prevenció (barcelonins, ciutadans metropolitans i turistes).
 3. RESTABLIMENT DE LA UNITAT DE SUPORT POLICIAL (USP)
  Proposem la restitució en nom i funcions de la Unitat de suport policial, USP, en un marc de millora operativa dels serveis policials. Per les seves característiques tàctiques i tècniques és l’encarregada de donar suport i confiança a la ciutadania i a la resta d’agents quan una situació es torna més violenta o presenta característiques extraordinàries.
 4. PACTE PER LA SEGURETAT I MÉS MOSSOS
  Proposarem un pacte en el marc de la Junta Local de Seguretat amb els diferents actors institucionals (Estat, Generalitat, Judicatura, Fiscalia i d’altres) per garantir l’increment d’efectius dels mossos a la ciutat i una major coordinació i racionalització de tots els cossos policials que permeti lluitar contra les màfies, les drogues, la immigració il·legal, els narcopisos, la prostitució, el fenomen del top manta i els delictes que estan patint els ciutadans.
 5. PLA INTEGRAL D’ESPAI PÚBLIC I ELIMINACIÓ DEL FENOMEN TOP MANTA
  Dissenyarem un programa integral d’espai públic per a la ciutat i per a cadascun dels deu districtes de Barcelona, amb l’objectiu de recuperar els espais de proximitat amb més qualitat i seguretat. Ens comprometem a eliminar, abans de noranta dies, l’ocupació del comerç il·legal del carrer i controlar les màfies que el gestionen.
 6. SEGURETAT METROPOLITANA
  Tot i que l’actual marc legal no permet la creació d’un cos de policia únic a escala metropolitana i malgrat que tampoc no permet consorciar entre els municipis la prestació d’aquest servei sota una direcció funcional i operativa única, situarem en l’agenda política aquesta proposta, que comporta modificar, en el Parlament de Catalunya, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals. Mentre avancem amb aquesta proposta, promourem una més àmplia coordinació a nivell metropolità.
 7. MODERNITZACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA
  Elaborarem un programa de col·laboració, de prevenció, reacció, operativitat, comunicació i noves tecnologies per a la Guàrdia Urbana. Modernitzarem el seu material (amb la incorporació de càmeres de seguretat als barris, pistoles Tasser i càmeres per als agents), les comissaries i farem el corresponent programa de formació continuada. Aquest conjunt de mesures ens ha de permetre accelerar el restabliment de la seguretat a Barcelona.

  S’establiran, a més, convenis de col·laboració que permetin la cooperació amb empreses de seguretat privada i empreses tecnològiques per implementar els mitjans associats a la tecnologia 5G com a eines de suport a la tasca policial (intel·ligència artificial, vídeo vigilància, drons, i programari avançat).

 8. PATRULLES A PEU PELS BARRIS
  Gestionarem la correcta distribució d’efectius amb autonomia per  treballar en el territori, elaborant informes per als tècnics de l’Ajuntament, lluitant contra la manca de civisme, les infraccions de trànsit, els actes delictius en general tenint en compte les previsions de la Llei de Seguretat Ciutadana i assegurarem una col·laboració real entre les unitats que integren la Guàrdia Urbana. Recuperarem les patrulles a peu pels barris de la ciutat.
 9. BOMBERS I PROTECCIÓ CIUTADANA
  Els Bombers de Barcelona són, per la seva experiència excepcional en els entorns urbans i industrials, una peça crucial en el sistema de seguretat de Barcelona.

  Ens proposem mantenir i reforçar l’avantatge tècnic i especialitzat dels Bombers de Barcelona i garantir amb inversions en material i formació la capacitat de resposta que els ha de permetre fer front a les noves amenaces derivades dels canvis en l’activitat productiva i de serveis. En aquest sentit, s’haurà de tenir en compte la necessitat d’una protecció adequada de situacions singulars com per exemple de la planta hotelera i de les àrees més envellides del centre de la ciutat.

  Els Bombers de Barcelona hauran de mantenir la seva capacitat de donar suport en situacions d’emergència a l’àrea metropolitana i reforçar el seu rol de prevenció i vigilància.

 10. PLA INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
  Dissenyarem un Pla Integral de mesures d’assistència i protecció a las víctimes directes de violència de gènere així com a les segones víctimes (els fills). Proporcionarem tant atenció i assistència psicològica com protecció física a les víctimes. Aquesta tasca estarà assegurada per una unitat especial de la GUB formada majoritàriament per agents femenins.
 11. PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA I VALORS
  Proposarem la creació d’un programa de convivència i valors cívics a l’espai públic de la ciutat basat en l’ordenança pública de civisme.